Lexikon
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Maskeringen

Met maskeringen kunnen bepaalde foto-elementen geselecteerd en andere uitgefaded worden om bijvoorbeeld enkele kleuraspecten van een foto te accentueren, af te zwakken of te veranderen. Maskeringspaden definiëren dus bepaalde foto-elementen voor de verdere bewerking. Ze kunnen bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van verschillende kleurencombinaties, bij het vrijstaand maken en bij fotomontages worden gebruikt.Maskeringen bieden een groot aantal mogelijkheden op het gebied van vormgeving van uw foto’s. Het grote voordeel: bij het werken met maskers hoeven geselecteerde elementen niet te worden gewist -de originele foto blijft om het zo maar te zeggen onder de maskers bewaard. Zo kan er ook na enkele stappen in de bewerking met de originele foto verder gewerkt. 

Maskeringen zijn dus bijvoorbeeld zinvol als een verschillende kleurvariaties van een product moeten worden gemaakt. Met behulp van de maskeringspaden kunnen producten of enkele foto-elementen opnieuw gekleurd worden. Bovendien gebruiken professionele fotobewerkers maskeringen bij het vrijstaand maken en voor fotomontages. Want in het maskeerde deel van een foto kan bijvoorbeeld de inhoud van een andere foto verschijnen.
 

Methodes:

Bij het maskeren in de digitale fotobewerking wordt onderscheid gemaakt tussen twee werkwijzen. Ten eerste kunnen er grijstintkanalen worden gemaakt waarmee gelijktijdig een extra kanaal met foto-informatie wordt toegevoegd. Elk laag met masker krijgt een eigen kanaal waarvoor telkens de dekkracht kan worden ingesteld, zodat niveaus tussen transparant en volledig dekkend kunnen fungeren Maskers van grijstintenkanalen bezitten altijd dezelfde resolutie als de te bewerken foto en kunnen gedeeltelijke en halve transparanten bevatten. Zo ontstaan er bij deze vorm van maskering zachte overgangen. Daartegenover staat het werken met niveaus die uit vectoren bestaan. Deze zijn volledig onafhankelijk van de te bewerken foto en het uitvoerapparaat. Door het werken met deze niveaus van vectoren ontstaan er haarscherpe overgangen.

Om tot een optimaal resultaat te komen, combineren we beide maskeringsmethodes. Elke foto stelt andere eisen aan de fotobewerker, die door onze partners met hun professionele blik worden herkend, waarna ze deze eisen doelbewust inwilligen. Beslis zelf welke taken u aan de professionals van Bildschliff wilt overdragen. Wij leveren u paden waarmee u zelf verder kunt werken of voeren de kleurcorrectie, retouche en andere zaken meteen uit.

 

 

 


Deze producten kunnen voor u interessant zijn: