Lexikon
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Maskeringspaden

Maskeringspaden zijn in de fotobewerking een nuttig hulpmiddel om het creatieve werk snel tot een goed einde te brengen en de meest uiteenlopende mogelijkheden uit te testen.Het voordeel van maskeringspaden is dat ze een omvangrijke fotobewerking mogelijk maken zonder dat de oorspronkelijke foto blijvend wordt gewijzigd. De op zichzelf staande, gecreëerde paden kunnen in het fotobewerkingsprogramma altijd weer ongedaan gemaakt worden, zodat de te bewerken foto weer zijn oorspronkelijke vorm krijgt. Zo kunnen er bijvoorbeeld maskeringspaden toegevoegd worden die de bewerking van enkele foto-elementen, kleurcorrecties en montages mogelijk maken. Als het verkregen resultaat niet bevredigend is, kunnen de maskeringspaden door een enkele klik weer worden verwijderd. Daarmee wordt de vorige stap in het werk hersteld.

Principieel kunnen maskeringspaden worden ingedeeld in twee hoofdgebieden. In de eerste plaats zijn er maskeringen op kanaalniveau en in de tweede plaats op vectorniveau. Op kanaalniveau kunnen er grijstintkanalen worden gecreëerd, waarbij elk niveau met maskering een eigen kanaal krijgt waarbij de dekkracht kan worden veranderd. De overgangen van het maskeringswerk zijn zacht, omdat de foto altijd dezelfde resolutie als het masker heeft. In tegenstelling daartoe zijn de overgangen bij maskeringen op vectorniveau zeer scherp, omdat de resolutie van de foto niet met de vectoren samenhangt.

Bildschliff biedt u uiteenlopende maskeringssoorten. We combineren voor u verschillende maskeringspaden zodat uw foto‘s in uiteenlopende contexten kunnen worden ingevoegd. Dat leidt ertoe dat noch de oorspronkelijke foto, noch details verloren gaan.

 


Deze producten kunnen voor u interessant zijn: