Lexikon
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elementen maskeren

Met maskeringen kunnen bepaalde elementen geselecteerd en andere uitgefaded worden om bijvoorbeeld enkele kleuraspecten van een foto te accentueren, af te zwakken of te veranderen. Maskeringspaden definiëren dus bepaalde foto-elementen voor de verdere bewerking.

EPS

EPS is een bestandsformaat dat normaal gesproken voor vectorgrafieken wordt gebruikt.

Etalagepop verwijderen

Om een etalagepop uit een productfoto te verwijderen, maken we gebruik van de Hollowman-techniek, een vorm van retouche voor kledingstukken in de webwinkel- of webcatalogusbranche.