Lexikon
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elementen maskeren

Met maskeringen kunnen bepaalde elementen geselecteerd en andere uitgefaded worden om bijvoorbeeld enkele kleuraspecten van een foto te accentueren, af te zwakken of te veranderen. Maskeringspaden definiëren dus bepaalde foto-elementen voor de verdere bewerking.Elementen worden bijvoorbeeld dan gemaskeerd als dezw elementen uit verschillende kleurvariaties moeten zijn opgebouwd, d.w.z. opnieuw ingekleurd moeten worden. Gemaskeerde elementen kunnen bijvoorbeeld vrijstaand worden gemaakt en in fotomontages worden samengevoegd. Het grote voordeel: bij het werken met maskers hoeven geselecteerde onderdelen niet gewist te worden - de originele foto blijft onder de maskers bewaard om het zo maar te zeggen. Zo kan er ook na enkele stappen in de bewerking nog gewerkt worden met de oorspronkelijke foto. Beslis zelf welke taken u aan de professionals van Bildschliff wilt overdragen. Wij leveren u maskeringspaden waarmee u zelf verder kunt werken en voeren kleurcorrectie, retouche en co meteen ook uit. Meer informatie over hoe wij te werk gaan bij maskeringen vindt u hier.


Deze producten kunnen voor u interessant zijn: